تیروئید در بارداری

بدون امتیاز 0 رای
210,000 تومان
0
210,000 تومان

دیابت بارداری

بدون امتیاز 0 رای
390,000 تومان
0
390,000 تومان

زایمان زودرس

بدون امتیاز 0 رای
240,000 تومان
0
240,000 تومان

عفونت دوران باداری

بدون امتیاز 0 رای
220,000 تومان
0
220,000 تومان

فشار خون در بارداری

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
0
290,000 تومان

لکه بینی در بارداری و سقط مکرر

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان
0
200,000 تومان

مراقبت های پیش از باداری

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان
0
350,000 تومان