اختلال گوارشی در بارداری

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان
0
290,000 تومان

اختلال مایع آمنیون

بدون امتیاز 0 رای
130,000 تومان
1
130,000 تومان

اختلالات وزن گیری در بارداری

بدون امتیاز 0 رای
135,000 تومان
0
135,000 تومان

استحکام دهانه رحم

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان
0
50,000 تومان

تعیین جنسیت نوزاد پسر

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

تعیین جنسیت نوزاد پسر مقدمهجنسیت جنین، موضوعیست که هر پدر و مادری به آن عالقه مند است. زوج هایی هستند…

0
500,000 تومان

تعیین جنسیت نوزاد دختر

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

تعیین جنسیت نوزاد دختر مقدمه جنسیت جنین، موضوعیست که هر پدر و مادری به آن عالقه مند است. زوج هایی…

92
500,000 تومان

توصیه غذایی برای مادران چاق

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان
0
50,000 تومان